Mikroregion Čebínka

Obsah stránky

Místní akční skupina

Během posledních tří měsíců probíhají přípravné práce na založení Místní akční skupiny. Tato iniciativa vzešla především od předsedy DSO Mikroregion Čebínka a starosty obce Malhostovice pana Petra Grünwalda. DSO Mikroregion Čebínka na svém zasedání odsouhlasil vstup do připravované MAS a tak bylo zapotřebí, aby i členské obce na svých zastupitelstvech odsouhlasily přistoupení obce včetně jejího správního území.  Každá MAS musí mít totiž území, které bude svojí činnosti rozvíjet. Zastupitelstva obcí našeho mikroregionu přijala požadovaná usnesení a nic tak nebrání tomu, aby se DSO Mikroregion ČEBÍNKA stal jedním ze zakládajících členů nově vznikající MAS.

O tom, zda se podaří na ustavujícím shromáždění, které by se mělo konat v červnu, založit MAS, kolik se podaří oslovit subjektů, jak bude dále skupina fungovat a třeba i jaké pro ni zakládající členové zvolí jméno, vás budeme informovat v dalším čísle zpravodaje. Nyní si dovolím ještě pár zásadních informací o tom, co to vlastně MAS je.

MAS neboli Místní akční skupina je společenství lidí, obcí, firem a neziskových organizací, kteří mají společný cíl a tím je rozvoj daného regionu či území, které MAS pokrývá. Má formu neziskové organizace a uplatňují se v ní mechanismy společného rozhodování a partnerství. Úkolem programového výboru MAS je vytvoření strategie směřující k vytyčení společných priorit a pak mohou být díky programu LEADER realizovány.

MAS se prakticky stává žadatelem o dotace v rámci tzv. programu 'LEADER', realizovaného v České republice v rámci Programu rozvoje venkova. V případě, že upěje, stává se současně i administrátorem dotace ve vztahu ke konečným uživatelům v daném území – tedy konkrétním obcím nebo jejich svazkům, neziskovým organizacím, podnikatelům a dalším fyzickým a právnickým osobám, které jsou jejími členy.

MAS je nositelem strategie rozvoje pro dané území a trvale s ní pracuje. MAS je tvořena vyváženým poměrem zástupců samosprávy, podnikatelů a neziskového sektoru nebo i fyzických osob a zástupců státních a dalších institucí s působností v regionu, přičemž zastoupení veřejné správy musí být menší než 50%.

Tomáš Kříž, místostarosta obce

Datum a čas: 11.06.2012 10:45
Napsal: Administrátor
Kategorie: Ostatní události

Patička stránky

Webové stránky pro obce provozuje Obce na webu s.r.o. | copyright © 2024 Mikroregion Čebínka | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | RSS | Tisk | Textová verze | Administrace