Mikroregion Čebínka

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Drásov

Drásov - vlajka

Městys Drásov spadá do rámce půvabného regionu Tišnovska. Geomorfologicky jde o střední část Boskovické brázdy, kterou svírají okraje Českomoravské vrchoviny - Nedvědická vrchovina na severu a Bítešská na jihozápadě. Horninový podklad brázdy, v níž leží i drásovský katastr, tvoří permské usazeniny, pozůstatek dávného prvohorního moře. Lze uvést především arkózovité pískovce, balinské slepence a jílovité břidlice. Kryjí je zde převážně čtvrtohorní spraše, které převrstvují hnědozemě a degradované černozemě. Region odvodňuje řeka Svratka prostřednictvím svých levých přítoků, z nichž potok Lubě prochází Drásovem. Klimaticky jde o mírně teplou oblast s roční průměrnou teplotou kolem osmi stupňů celsia a srážkami asi 600 mm. V blízkém okolí Drásova se zaslouží pozornost výchozy červených pískovců ve vrchovinné části katastru na západě a severozápadě, neboť již ve středověku byly surovinou pro výrobu kamenických článků. Permské usazeniny obsahují četné zkameněliny. Jádro regionu včetně území obce představuje okrajovou enklávu tzv. staré sídelní oblasti, která je na východě a jihovýchodě napojena na souvisle zabydlené území.

 

Stránky obce: www.drasov.cz

01
02
03
04
05
06
07
08

Patička stránky

Webové stránky pro obce provozuje Obce na webu s.r.o. | copyright © 2024 Mikroregion Čebínka | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | RSS | Tisk | Textová verze | Administrace